Apa itu sila ke 5 dalam pancasila? Sila ke 5 dalam pancasila adalah keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Artinya bahwa […]

Apa itu sila ke 4 dalam pancasila? Sila ke 4 dalam pancasila adalah kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan […]

Apa sila ke 3 dalam pancasila? Sila ke 3 dalam pancasila adalah kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam […]

Apa itu sila ke 2 dalam Pancasila? Sila ke 2 dalam pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kita […]

Apa itu sila ke 1 dari Pancasila? Sila ke 1 dari pancasila adalah ketuhanan¬† yang maha esa. Artinya kita harus […]