Fungsi Cawan Petri

Fungsi Cawan Petri

Artikel makalah tentang Fungsi Cawan Petri dalam mikrobiologi dan cara penggunaannya dalam laboratorium, cara kerja pada alat kedokteran.