Apa sila ke 3 dalam pancasila? Sila ke 3 dalam pancasila adalah kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam […]

Apa itu sila ke 2 dalam Pancasila? Sila ke 2 dalam pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kita […]