Apa sila ke 3 dalam pancasila? Sila ke 3 dalam pancasila adalah kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam […]

Apa itu sila ke 1 dari Pancasila? Sila ke 1 dari pancasila adalah ketuhanan¬† yang maha esa. Artinya kita harus […]