Ejaan Yang Disempurnakan

makalah ejaan yang disempurnakan

Ejaan Yang Disempurnakan – alah keseluruhan dari peraturan soal bagaimana yang menggambarkan soal lambang–lambang dari bunyi ujaran.