Persamaan Garis Lurus

Persamaan Garis Lurus

Persamaan Garis Lurus : ialah sebuah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tidak terhingga dan juga saling berdampingan dan sejajar.